Parodontiitti

Kirjoittaja:
Jaa tämä sisältö:
Sisällysluettelo:

Table of Contents

Piditkö tästä? Jaa sisältö myös muille

Mikä on parodontiitti?

Parodontiitti on yleinen suussa ilmenevä sairaus, jota esiintyy yli 60 prosentilla Suomen työikäisestä väestöstä.

Siinä missä tavallisessa ientulehduksessa hampaita ympäröivät ikenet ovat tulehtuneet ja voivat vuotaa verta, parodontiitissa ikenen alueen tulehdus on kehittynyt siihen pisteeseen, että hammasta ympäröivä leukaluu vetäytyy hitaasti hampaan ympäriltä. Pitkälle edennyt parodontiitti johtaa hampaan heilumiseen ja lopulta hampaan menettämiseen.

Kuten ientulehdustakin, myös parodontiittia ilmenee joillakin potilailla vain yksittäisten hampaiden kohdalla, ja toisilla potilailla sairaus voi koskettaa kaikkia hampaita.

Miten parodontiitti todetaan?

Hammaslääkäri toteaa parodontiitin kahdella tavalla.

Hammastarkastuksen yhteydessä hammaslääkäri tunnustelee hampaiden ienrajoja välineellä jota kutsutaan ientaskumittariksi. Mikäli ientaskumittari kulkeutuu syvälle hammasta ympäröivään ikeneen, puhutaan syventyneistä ientaskuista jotka tavallisesti viittaavat parodontiittiin. Samalla hammaslääkäri havaitsee plakit, ienverenvuodot ja muut tulehduksesta kielivät merkit.

Mikäli hammastarkastuksen perusteella potilaalla epäillään parodontiitia, vaivan olemassaolo varmistetaan vielä koko leuan röntgenkuvalla (panoraamatomografia), josta voidaan suoraan havaita leukaluun vetäytyminen hampaiden ympäriltä. Röntgenkuvan avulla hammaslääkäri vahvistaa parodontiitin diagnoosin.

Parodontiitti voidaan diagnosoida paikalliseksi tai yleistyneeksi sen mukaan, koskettaako se vain yksittäisiä hampaita vai lähes koko suuta. Lisäksi parodontiitin vaikeusaste voidaan luokitella lieväksi, keskivaikeaksi, vaikeaksi tai pitkälle edenneeksi.

Miksi parodontiittia hoidetaan?

Mikäli potilaan parodontiitti saadaan pysäytettyä, tämä pidentää hampaiden elinikää ja vähentää huomattavasti hampaiden menettämistä ikääntymisen myötä.

Parodontiitti on myös liitetty yleisterveydellisiin sairauksiin kuten diabetekseen ja sydäntautiin. Tähänastisissa tutkimuksissa on saatu viitettä siitä, että keskivaikean tai vaikean parodontiitin hoito vaikuttaa suotuisasti sydänterveyden mittareihin ja näyttää myös parantavan diabeetikoiden pitkäsokeritasoja (HbA1c).

Miten parodontiittia voidaan hoitaa?

1. Omahoito

Parodontiitin tärkeimmät syytekijät ovat hampaiden pinnan plakki ja hammaskivi, jotka ärsyttävät hammasta ympäröivää ientä tulehduttaen sen. Kun nämä tekijät poistetaan, myös tulehdus loppuu tavanomaisesti.

Potilas pystyy tavallisesti pitämään plakin hyvin kurissa aktiivisella omahoidolla. Hammasharjalla voidaan puhdistaa hampaiden vapaat pinnat. Hammasvälien puhdistuksessa yleisin väline on hammaslanka, mutta tutkimusnäytön valossa on suositeltavaa käyttää myös hammasväliharjaa.

2. Hammaskiven poisto

Siinä missä plakki on puhdistettavissa hyvällä omahoidolla, hammaskivi kovettuu hampaan pintaan eikä irtoa hammasharjan tai hammaslangan vaikutuksesta.

Hammaslääkäri ja suuhygienisti pystyvät poistamaan hampaissa olevaa hammaskiveä erinäisten instrumenttien kuten kyrettien ja ultraäänikärkien avulla.

Hammaskiven poistosta käytetään hammaslääketieteellisiä nimityksiä ’parodontologinen hoito’ ja ’anti-infektiivinen hoito’. Nämä kaikki termit tarkoittavat samaa asiaa.

Hammaskiven poistoa pidetään välttämättömänä hoitona parodontiitin etenemisen pysäyttämiseksi. Kun potilaalla todetaan parodontiitti, potilaalle määrätään yksi tai useampi hoitokäynti hammaskiven poistoon koko hampaiston alueelta.

Nämä hoitokäynnit voidaan usein toteuttaa suuhygienistin vastaanotolla, mutta varsinkin pitkälle edenneessä parodontiitissa hammaslääkäri suorittaa toimenpiteet.

Kun potilaan hammaskivet on poistettu, potilaalle varataan käynti parodontologiseen hammastarkastukseen jossa tutkitaan, onko ikenien tulehdus saatu pysäytettyä. Mikäli hoitotulos on hyvä, hammaskiven poistoa jatketaan suositusten mukaisesti 3-12 kuukauden välein.

3. Tupakkatuotteiden vähentäminen

Tupakointi on erittäin voimakas parodontiitille altistava ja sen etenemistä nopeuttava tekijä. Tämän vuoksi tupakoinnin vähentämistä pidetään keskeisenä osana parodontiitin hoitoa.

Monien potilaiden kohdalla tupakoinnin lopettaminen tuo ratkaisevan hyödyn parodontiitin hallinnassa.

4. Parodontiitin riskitekijöiden hallinta

Parodontiitin riski näyttää olevan korkeampi lihavuudesta, metabolisesta oireyhtymästä ja diabeteksesta kärsivillä. On arvioitu, että näihin sairauksiin liittyvä matala-asteinen tulehdus edistäisi myös hammasta ympäröivän leukaluun menetystä.

Näiden metabolisten sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito voivat vaikuttaa suotuisasti parodontiitin etenemiseen ja on siksi hyvä ottaa osaksi parodontiitin kokonaisvaltaista hoitoa.

5. Lääkkeelliset hoidot

Parodontiitin tavanomaisen hoidon rinnalla voidaan tietyissä tilanteissa hoitotuloksen parantamiseksi käyttää lääkehoitoja.

Yleisimpiä lääkehoitoja parodontiitin hoitoon on matala-annoksinen doksisykliini-antibiootti. Parodontiitin hoidossa sitä käytetään niin pieninä annoksina, ettei sillä ole merkittävää vaikutusta bakteereihin.

Lääkkeen teho perustuukin muihin vaikutuksiin, oletettavasti leukaluuta hajottavien kudosentsyymien toiminnan estämiseen ja tulehdusprosessin hillitsemiseen.

6. Parodontaalikirurgia

Parodontaalikirurgia viittaa ikenien alueen leikkauksellisiin toimenpiteisiin. Näitä suorittaa suurimmaksi osaksi parodontologian erikoishammaslääkäri.

Parodontaalikirurgiassa voidaan hoitaa muun muassa parodontiittia, ienvetäymiä, ikenien liikakasvua sekä hammasimplantteihin liittyviä ongelmia. Parodontaalikirurgia ei kuitenkaan useimmissa tapauksissa lukeudu parodontiitin perushoitoon.

Parodontiitin hoidon hinta

Parodontiitin hoito koostuu useimmissa tapauksissa hammaskiven poistoista. Näitä toteutetaan yleensä 1-4 kertaa diagnoosin jälkeen. Tämän jälkeen hoito jatkuu ylläpitokäyntien muodossa 3-12 kuukauden välein.

Kunnallisessa hammashoidossa hammaskiven poisto kustantaa tavallisimmin 15-60 euroa käynniltä. Yksityisessä hammashoidossa hammaskiven poisto suuhygienistilla maksaa noin 50-160 euroa ja hammaslääkärillä 50-300 euroa.

Kertakäynnin hinta määräytyy sen keston perusteella. Mitä edenneempi parodontiitti, sen pitkäkestoisempaa hoito on. Monesti komplisoituneissa ja laajoissa parodontologisissa ongelmissa käyntejä tulee myös useampia, jolloin hoitokokonaisuuden hinta saattaa muodostua suhteellisen kalliiksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on hammaslääkärillä ja suuhygienistilla hammaskiven poiston kannalta?

Terveydenhuollossa on käytäntö, jonka mukaan vain hammaslääkärit voivat diagnosoida suun sairauksia ja vastata niiden hoidosta.

Mikäli potilaalla on siis parodontiitti, hammaslääkärin täytyy ensin diagnosoida vaiva ja sopia potilaan kanssa sen hoitamisesta. Tämän jälkeen hammaskiven poistokäynnit voi tehdä joko hammaslääkäri taikka suuhygienisti. Suuhygienistin on kuitenkin noudatettava hammaslääkärin laatimaa hoitosuunnitelmaa.

Mikäli potilaan parodontiitti on vaikeusasteeltaan vaikea tai pitkälle edennyt, tällöin hoidosta vastaa tavallisesti yleishammaslääkärin sijasta parodontologian erikoishammaslääkäri.

Voiko parodontiittia parantaa kokonaan?

Parodontiittia pidetään palautumattomana sairautena.

Parodontiittiin liittyvä tulehdus ja luukato voidaan pysäyttää, ja mahdollinen hampaan heiluvuus voidaan myös saada vähenemään hampaan kiinnityssäikeiden paranemisen myötä. Hammasta ympäröivä menetetty luu ei kuitenkaan kasva yleensä takaisin.

On olemassa tilanteita, joissa parodontiitin paranemista voidaan edesauttaa parodontaalikirurgian keinoin, muun muassa keinoluun avulla. Näitä hoitoja toteuttavat parodontologian erikoishammaslääkärit.

Onko hammaskiven poisto kivuliasta?

Hammaskiveä on usein merkittävissä määrin hammasta ympäröivän ikenen alla niin kutsutussa ientaskussa. Parodontiitissa tämä kudos on tulehtunutta ja voi siksi aristaa. Tällöin hammaskiven poisto voi tuntua epämiellyttävältä. Hammas saattaa myös vihloa varsinkin kun hammaskiveä poistetaan ultraäänikärjellä.

Vihlomisen ja kivun tunne on potilaskohtaista, hoidon aikana hammaslääkäri tai koulutettu suuhygienisti voi myös puuduttaa potilaan, jotta hoito menisi mielekkäämmin. Parodontologinen hoito tehdään tarvittaessa puudutuksen kanssa. Puudutuksella voidaan käytännössä poistaa hammaskiven poistoon liittyvä kipu ja vihlonta kokonaan. Käsitelty alue voi kuitenkin olla arka parin päivän ajan hoitokäynnin jälkeen.

Tarvitseeko hammaskiven poistoon valmistautua?

Hoitokäynnin kannalta on hyväksi, että potilaan suu olisi melko puhdas jo käynnin alussa. Erityisesti hammasväleihin on hyvä kiinnittää huomiota.

Tietyt sairaudet ja lääkehoidot voivat altistaa infektioille. Koska hammaskiven poistossa tapahtuu jonkin verran ienverenvuotoa, tämän vuoksi infektioherkkien potilaiden tulee usein saada kerta-annos antibioottia 30-60 minuuttia ennen hoitokäynnin aloitusta. Asia käydään tavallisesti hammaslääkärin kanssa läpi hoidon suunnitelun yhteydessä.

Kirjoittaja:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim niam, quis nostrud exercitatio mco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequa dfkfkeet.
Jaa hyödyllistä sisältöä myös muille

Arvostele artikkeli asteikolla 1-5

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Ladataan...
Suosittelemme sinulle myös näitä: