Tietosuojavastaava

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan Hammastieto.fi Oy:llä tulee olla nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata tietosuojalainsäädännön noudattamista Hammastieto.fi Oy:ssä ja auttaa Hammastieto.fi Oy:tä toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet. Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Hammastieto.fi Oy:n tietosuojavastaavana toimii Ville-Pekka Paalasmaa (ville@hammastieto.fi).

Henkilötietojen salaus

Antamasi tiedot turvataan käyttämällä TLS-salausta. Transport Layer Security (TLS) on standardi tiedon turvalliseen välittämiseen internetissä. Selaimen osoitepalkissa oleva lukko osoittaa, milloin TLS-salaus on käytössä.

Tietosuojaselosteet