https://hammastieto.fi/wp-content/uploads//2020/09/Group-285.svg
4.53
88 arviota

Oikomishoito hammaslääkärit Oulu

4.53
88 arviota
Suurin osa oikomishoidoista tehdään kouluikäisille lapsille, joiden vaikeat purentavirheet pyritään havaitsemaan määräaikaistarkastusten yhteydessä tehtävien seulontojen avulla. Aikuisille tehdään oikomishoitoa kunnallisessa hammashoidossa vain vakavissa tapauksissa.
Еtsi lähellä olevat klinikat

Mitä on oikomishoito?

Hampaiden oikomishoito tarkoittaa hampaiden asentoihin vaikuttamista purentavirheiden hoitamiseksi tai hammaskaaren ulkonäön parantamiseksi.

Oikomishoitoa toteuttaa yleensä hampaiden oikomishoidon erikoishammaslääkäri. Myös yleishammaslääkärit tekevät toisinaan oikomishoitoja.

Lasten määräaikaisissa hammastarkastuksissa seurataan hampaiston kehitystä. Seulonnan avulla pyritään tunnistamaan ja hoitamaan vaikeat purentavirheet.

Aikuisilla ainoastaan erittäin vaikeat purentavirheet hoidetaan julkisessa hammashoidossa. Yksityinen hammashoito on usein ainoa keino aikuisille teetättää oikomishoito. Hinta yksityisellä puolella on aina suurempi kuin kunnallisella.

Oikomishoitoa tehdään perinteisesti hammasraudoilla. Viime aikoina yleistynyt menetelmä ulkonäön parantamiseen tähtäävässä oikomishoidossa on Invisalign oikomishoito eli kalvo-oikominen. Tämän lisäksi myös muita oikomiskojeita käytetään tarpeen mukaan.

Oikomishoitojen hintahaarukka yksityisillä hammaslääkäriasemilla on tavallisesti 2000–8000 euroa riippuen työn laajuudesta. Hoito kestää yleensä 6–30 kuukautta.

Yleisimmät purentavirheet

Purentavirhe Kuvaus Esiintyvyys nuorilla
Hampaiden ahtaus
Ylä- tai alaleuan hampaat eivät asetu tasaiselle hammaskaarelle tilanpuutteen vuoksi.
33 %
Hampaiden aukkoisuus
Hammaskaarella viereiset hampaat eivät ole kontaktissa keskenään vaan jättävät väliinsä aukon.
13 %
Ristipurenta
Ristipurennassa ylähampaat jäävät purressa alahampaiden sisäpuolelle, vaikka normaalipurennassa tilanne on päinvastoin.
11 %
Saksipurenta
Hampaiston sivualueen saksipurennassa ylähampaat purevat kokonaan alahampaiden ulkopuolelle eivätkä hampaiden purupinnat kohtaa. Yksittäinen hammas voi myös olla saksipurennassa.
3 %
Distaalipurenta
Alaleuka sijaitsee liian takana yläleuan suhteen.
16 %
Mesiaalipurenta
Alaleuka sijaitsee liian edessä yläleuan suhteen.
3 %
Avopurenta
Vastakkaisten hammaskaarten hampaat eivät ole kontaktissa keskenään vaan jättävät väliinsä aukon.
9 %
Syväpurenta
Vastakkaisten hammaskaarten etuhampaat menevät normaalia enemmän toistensa lomitse, yläetuhampaat peittävät alatakahampaita.
12 %

Kuka pääsee Oulun kunnalliseen oikomishoitoon?

Kunnallisessa hammashoidossa Suomessa hoidetaan vain ne vaikeat purentavirheet, joiden arvioidaan aiheuttavan potilaalle nyt tai tulevaisuudessa merkittävää haittaa purennalle, ulkonäölle tai muulle hampaistolle.

Kunnallisen hammashoidon hammastarkastukseen saapuva potilas lähetetään oikomishoidon seulontaan, mikäli tämän hampaistossa havaitaan olevan vaikea purentavirhe.

Seulonnassa oikomishoidon lääkäri arvioi purentavirheen vakavuuden asteikolla 1–10. Seulonnan tulosten perusteella päätetään, onko tarvetta toteuttaa oikomishoito. Oulu mahdollistaa tuetun oikomishoidon kunnallisella puolella vain vakavissa tapauksissa. Tavallisesti oikomishoito voidaan järjestää lapsipotilaalle, kun purentavirheen vakavuus on 8, 9 tai 10. Oikomishoito aikuisena edellyttää vakavuuden olevan asteikon tasolla 9 tai 10.

 

Purentavirhe Luokitus
Huulisuulakihalkiot ja muut vaikea-asteiset kehityshäiriöt
10
Puhkeamattomat yläetuhampaat
9-10
Erittäin vaikeat distaali-, progenia- ja avopurennat
8-10
Huomattavasti haittaava hammaspuutos (hypodontia)
8-9
Toiminnallisesti haittaavat etualueen ristipurennat
8-9
Toiminnallisesti haittaavat sivualueen ristipurennat
7-9
Vaikeat etualueiden ahtaustilat ja kiertymät
7-9
Sivualueen ristipurenta
5-8
Puhkeamattomat kulma- ja välihampaat
5-8

Oikomishoito Oulun yksityisillä hammaslääkäriasemilla

Hampaiden oikominen ei kuulu perushammashoitoon. Hampaiden oikomishoito ei siten sisälly useimpien Oulussa toimivien yksityisten hammaslääkäriasemien valikoimaan.

Oulussa on 14 yksityistä hammaslääkäriasemaa. Näistä reilu kolmasosa tarjoaa oikomishoidon palveluja.

Oheisessa taulukossa luettelemme Oulussa toimivia hammaslääkäriasemia, joilla työskentelee oikomishoidon erikoishammaslääkäri tai jotka ovat ilmoittaneet verkkosivuillaan tarjoavansa oikomishoidon palveluja, esimerkiksi Invisalign oikomishoitoa (kalvo-oikomishoito).

Vastaanotto Hoidon tarjonta
Hammaslääkäriasema Oulun Kruunu
○ Perinteinen oikomishoito
Oral
○ Kalvo-oikomishoito
○ Perinteinen oikomishoito
Pihlajalinna Hammasklinikka Oulu
○ Perinteinen oikomishoito
PlusTerveys Rotuaarin Hammaslääkärit
○ Inman Aligner -oikomishoito
○ Kalvo-oikomishoito
PlusTerveys Oulun Hammaslääkärikeskus
○ Inman Aligner -oikomishoito
○ Kalvo-oikomishoito
○ Kiinteät oikomiskojeet
Terveystalo Oulu Hammaslääkäripalvelut
○ Kalvo-oikomishoito
○ Perinteinen oikomishoito

Oikomishoidon hinta Oulussa

Hampaiden oikomishoito hammasraudoilla maksaa tavallisesti 3000–4000 euroa, mikäli hammasraudat asennetaan vain ylä- tai alaleukaan. Mikäli hammasraudat asennetaan molempiin leukoihin, oikomishoidon hinta on noin 6000–8000 euroa.

Kalvo-oikomishoito on tavallisesti 2000–7000 euroa maksava oikomishoito. Hinta riippuu hoidon laajuudesta ja siitä, vastaako hoidosta erikoishammaslääkäri vai yleishammaslääkäri.

Oikomishoitoon ryhdytään aina vasta huolellisen hoidon suunnittelun ja keskustelun myötä. Tällöin laaditaan myös tarkka arvio hoitojakson kokonaiskustannuksista.