https://hammastieto.fi/wp-content/uploads//2020/09/Group-285.svg
4.7
222 arviota

Oikomishoito hammaslääkärit Helsinki

4.7
222 arviota
Suurin osa oikomishoidoista tehdään kouluikäisille lapsille, joiden vaikeat purentavirheet pyritään havaitsemaan määräaikaistarkastusten yhteydessä tehtävien seulontojen avulla. Aikuisille tehdään oikomishoitoa kunnallisessa hammashoidossa vain vakavissa tapauksissa.
Еtsi lähellä olevat klinikat
Tämä sivu näyttää tulokset 1 - 10 suodattimiin sopivista 27 vastaanotoista
Tämä sivu näyttää tulokset 1 - 10 suodattimiin sopivista 27 vastaanotoista
4.90
(34)
Seuraavat vapaat ajat:
Lähimmät käytettävissä olevat aikavälit:
4.55
(83)
Seuraavat vapaat ajat:
Lähimmät käytettävissä olevat aikavälit:
4.55
(83)
Seuraavat vapaat ajat:
Lähimmät käytettävissä olevat aikavälit:
  • Edellise vastaanotot
  • 1
  • 2
  • 3
  • Seuraavat vastaanotot

Mitä on oikomishoito?

Hampaiden oikomishoito tarkoittaa hampaiden asentoihin vaikuttamista purentavirheiden hoitamiseksi tai hammaskaaren ulkonäön parantamiseksi.

Oikomishoitoa toteuttaa yleensä hampaiden oikomishoidon erikoishammaslääkäri. Myös monet yleishammaslääkärit tekevät oikomishoitoja.

Lasten määräaikaisissa hammastarkastuksissa seurataan hampaiston kehitystä. Seulonnan avulla pyritään tunnistamaan ja hoitamaan vaikeat purentavirheet.

Aikuisilla ainoastaan erittäin vaikeat purentavirheet hoidetaan julkisessa hammashoidossa. Usein yksityinen hammashoito on ainoa keino aikuisille teetättää oikomishoito. Hinta on yksityisellä puolella aina suurempi kuin kunnallisella.

Oikomishoitoa tehdään perinteisesti hammasraudoilla. Viime aikoina yleistynyt menetelmä ulkonäön parantamiseen tähtäävässä oikomishoidossa on kalvo-oikominen. Tämän lisäksi myös muita oikomiskojeita käytetään.

Oikomishoitojen hinta riippuu menetelmästä ja hintahaarukka yksityisillä hammaslääkäriasemilla on tavallisesti 2000–8000 euroa riippuen työn laajuudesta. Hoito kestää yleensä 6–30 kuukautta.

 

Yleisimmät purentavirheet

Purentavirhe Kuvaus Esiintyvyys nuorilla
Hampaiden ahtaus
Ylä- tai alaleuan hampaat eivät asetu tasaiselle hammaskaarelle tilanpuutteen vuoksi.
33 %
Hampaiden aukkoisuus
Hammaskaarella viereiset hampaat eivät ole kontaktissa keskenään vaan jättävät väliinsä aukon.
13 %
Ristipurenta
Ristipurennassa ylähampaat jäävät purressa alahampaiden sisäpuolelle, vaikka normaalipurennassa tilanne on päinvastoin.
11 %
Saksipurenta
Hampaiston sivualueen saksipurennassa ylähampaat purevat kokonaan alahampaiden ulkopuolelle eivätkä hampaiden purupinnat kohtaa. Yksittäinen hammas voi myös olla saksipurennassa.
3 %
Distaalipurenta
Alaleuka sijaitsee liian takana yläleuan suhteen.
16 %
Mesiaalipurenta
Alaleuka sijaitsee liian edessä yläleuan suhteen.
3 %
Avopurenta
Vastakkaisten hammaskaarten hampaat eivät ole kontaktissa keskenään vaan jättävät väliinsä aukon.
9 %
Syväpurenta
Vastakkaisten hammaskaarten etuhampaat menevät normaalia enemmän toistensa lomitse, yläetuhampaat peittävät alatakahampaita.
12 %

Kuka pääsee Helsingissä kunnalliseen oikomishoitoon?

Kunnallisessa hammashoidossa Suomessa hoidetaan vain ne vaikeat purentavirheet, joiden arvioidaan aiheuttavan potilaalle nyt tai tulevaisuudessa merkittävää haittaa purennalle, ulkonäölle tai muulle hampaistolle.

Kunnallisen hammashoidon hammastarkastukseen saapuva potilas lähetetään oikomishoidon seulontaan, mikäli tämän hampaistossa havaitaan olevan vaikea purentavirhe.

Seulonnassa oikomishoidon lääkäri arvioi purentavirheen vakavuuden asteikolla 1–10 ja sen perusteella määritellään, onko tarvetta tehdä kunnallinen oikomishoito. Helsinki tarjoaa kunnallisella puolella oikomishoitoa vain vakavissa tapauksissa. Tavallisesti oikomishoito voidaan järjestää lapsipotilaalle, kun purentavirheen vakavuus on 8, 9 tai 10. Oikomishoito aikuisena on mahdollista silloin, kun vakavuuden luokitus on 9 tai 10. Edullinen oikomishoito Helsingissä kunnallisella puolella on aikuisille mahdollista vain hyvin vakaviksi luokitelluissa tapauksissa.

 

Purentavirhe Luokitus
Huulisuulakihalkiot ja muut vaikea-asteiset kehityshäiriöt
10
Puhkeamattomat yläetuhampaat
9-10
Erittäin vaikeat distaali-, progenia- ja avopurennat
8-10
Huomattavasti haittaava hammaspuutos (hypodontia)
8-9
Toiminnallisesti haittaavat etualueen ristipurennat
8-9
Toiminnallisesti haittaavat sivualueen ristipurennat
7-9
Vaikeat etualueiden ahtaustilat ja kiertymät
7-9
Sivualueen ristipurenta
5-8
Puhkeamattomat kulma- ja välihampaat
5-8

Oikomishoito Helsingin yksityisillä hammaslääkäriasemilla

Hampaiden oikominen ei kuulu perushammashoitoon. Hampaiden oikomishoito ei siten sisälly useimpien Helsingissä toimivien yksityisten hammaslääkäriasemien valikoimaan.

Helsingissä toimii noin kymmenkunta sellaista yksityistä hammashoitolaa, joissa on muiden palvelujen rinnalla saatavilla myös oikomishoidon palveluja. Oheisessa taulukossa luettelemme hampaiden oikomishoitoa Helsingissä tarjoavia hammaslääkäriasemia.

Kaikkein parhaiten saatavilla ovat kalvo-oikomishoidon palvelut, joita toteuttavat myös yleishammaslääkärit. Erikoishammaslääkärien toteuttamaa oikomishoitoa kiinteillä kojeilla eli hammasraudoilla on tarjolla vain muutamilla hammaslääkäriasemilla.

Vastaanotto Hoidon tarjonta
Coronaria
○ Kalvo-oikominen
Ebeling Hammaslääkärit
○ Inman-oikomiskojeet
○ Kalvo-oikominen
eSmile
○ Inman-oikomiskojeet
○ Kalvo-oikominen
○ Six Month Smiles -oikomishoito
Gaselli Hohde
○ Kalvo-oikominen
○ Kiinteät oikomiskojeet
Oral
○ Inman-oikomiskojeet
○ Kalvo-oikominen
○ Kiinteät oikomiskojeet
Pihlajalinna
○ Kalvo-oikominen
○ Kiinteät oikomiskojeet
PlusTerveys
○ Kalvo-oikominen
○ Kiinteät oikomiskojeet
Providental Hammaslääkärit
○ Kalvo-oikominen
Terveystalo
○ Kalvo-oikominen
○ Kiinteät oikomiskojeet
Hammaslääkäriasema Freda
○ Inman-oikomiskojeet

Oikomishoidon hinta Helsingissä

Oikomishoito hammasraudoilla maksaa tavallisesti 3000–4000 euroa, mikäli hammasraudat asennetaan vain ylä- tai alaleukaan. Mikäli kyseessä on molempiin leukoihin asennettavien hammasrautojen oikomishoito, hinta Helsingissä on noin 6000–8000 euroa.

Oikomishoito kalvo-oikomisella maksaa tavallisesti 2000–7000 euroa. Hintaan vaikuttaa hoidon laajuus sekä se, vastaako hoidosta erikoishammaslääkäri vai yleishammaslääkäri.

Oikomishoitoon ryhdytään aina vasta huolellisen hoidon suunnittelun ja keskustelun myötä. Tällöin laaditaan myös tarkka arvio hoitojakson kokonaiskustannuksista ja valitaan paras oikomishoito.